ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดทำรั้วลวดหนามสูง 1.60 เมตร จำนวน 20 กิโลเมตร
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถนนเจริญประเทศ เชียงใหม่ ประกวดราคาจัดทำรั้วลวดหนามสูง 1.60 เมตร จำนวน 20 กิโลเมตร ของเขตพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ งานการพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถนนเจริญประเทศ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5327-5560
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถนนเจริญประเทศ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/08/2554
 • หมดเขต    23/08/2554
 • อ่าน   369
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294