ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับสื่อหนังสือศูนย์การเรียนชุมชน 45 แห่ง ๆ ละ จำนวน 235 รายการ
 •     สำนักงาน กศน. จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับสื่อหนังสือศูนย์การเรียนชุมชน 45 แห่ง ๆ ละ จำนวน 235 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ สำนักงาน กศน. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5369-5467
 • หน่วยงาน    สำนักงาน กศน. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • วันที่ประกาศ   21/08/2554
 • หมดเขต    29/08/2554
 • อ่าน   378
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294