ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดจ้างพิมพ์แบบเรียนและหนังสือ
 •     สถาบัน กศน.ภาคเหนือ อ.เมือง ลำปาง สอบราคาจัดจ้างพิมพ์แบบเรียนและหนังสือ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ อ.เมือง ลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5322-4862 ต่อ 112
 • หน่วยงาน    สถาบัน กศน.ภาคเหนือ อ.เมือง ลำปาง
 • วันที่ประกาศ   21/08/2554
 • หมดเขต    24/08/2554
 • อ่าน   412
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294