ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการถังคลอรีนเหลว
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการถังคลอรีนเหลว จำนวน 10 ถัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานเงินรายได้ฯ กองคลัง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/10/2550
 • หมดเขต    02/11/2550
 • อ่าน   745
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294