ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสันนผีเสื้อ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ก่อสร้างเสริมผิวถนนโอเวอร์เลย์ และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสันนผีเสื้อ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 กันยายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5385-4380 ต่อ 20
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสันนผีเสื้อ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/08/2554
 • หมดเขต    01/09/2554
 • อ่าน   435
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294