ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • เทศบาลนครเชียงใหม่ สอบราคาซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 •     เทศบาลนครเชียงใหม่ สอบราคาซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 281 ตัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2550
 • หน่วยงาน    เทศบาลนครเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/07/2550
 • หมดเขต    17/07/2550
 • อ่าน   833
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294