ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างยามรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์เครื่องมือกล
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างยามรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์เครื่องมือกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/10/2550
 • หมดเขต    30/10/2550
 • อ่าน   608
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294