ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อประปา
 •     สำนักงานประปาเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัทเอ็ม พี แลนด์ จำกัด (โครงการหมู่บ้านเวียงดอย) ถนนดอยสะเก็ด-บ่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ สำนักงานประปาเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2550
 • หน่วยงาน    สำนักงานประปาเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/10/2550
 • หมดเขต    30/10/2550
 • อ่าน   678
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294