ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันฯ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/10/2550
 • หมดเขต    05/11/2550
 • อ่าน   694
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294