ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
 •     จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถุงบรรจุโลหิต จำนวน 4 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ อาคารพัสดุ ชั้น 2 โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/10/2550
 • หมดเขต    13/11/2550
 • อ่าน   638
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294