ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 12,636 ถุง และนมยูเอชที จำนวน 7,020 กล่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันพระเนตร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/10/2550
 • หมดเขต    07/11/2550
 • อ่าน   670
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294