ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งและวางท่อประปา
 •     สำนักงานประปาเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งและวางท่อประปาให้กับ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานประปาเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2550
 • หน่วยงาน    สำนักงานประปาเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/10/2550
 • หมดเขต    29/10/2550
 • อ่าน   697
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294