ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการศึกษา จำนวน 1 รายการ
 •     คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการศึกษา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ชุดทำแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสาราสอบราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานคลังและพัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2550
 • หน่วยงาน    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/10/2550
 • หมดเขต    31/10/2550
 • อ่าน   748
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294