ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล๋กทรอนิกส์จ้างเหมาทำการแก้ไขภัยพิกัด
 •     แขวงการทางลำพูน ต.ในเมือง ลำพูน ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล๋กทรอนิกส์จ้างเหมาทำการแก้ไขภัยพิกัด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ แขวงการทางลำพูน ต.ในเมือง ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 กันยายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5351-1051
 • หน่วยงาน    แขวงการทางลำพูน ต.ในเมือง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   05/09/2554
 • หมดเขต    09/09/2554
 • อ่าน   369
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294