ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ
 •     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 ลำพูน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กันยายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5300-3611 ต่อ 116
 • หน่วยงาน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   05/09/2554
 • หมดเขต    12/09/2554
 • อ่าน   388
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294