ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับก่อสร้างถังเก็บน้ำ จำนวน 1 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย อ.แม่แตง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับก่อสร้างถังเก็บน้ำ จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย อ.แม่แตง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กันยายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5331-7398
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/09/2554
 • หมดเขต    16/09/2554
 • อ่าน   401
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294