ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อสท่อการเรียนการสอน เครื่องเล่นเด็กและอุปกรณ์การพัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวน 18 รายการ
 •     องค์การส่วนตำบลแม่นาจรอ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อสท่อการเรียนการสอน เครื่องเล่นเด็กและอุปกรณ์การพัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวน 18 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง /งานพัสดุ องค์การส่วนตำบลแม่นาจรอ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กันยายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5303-5282
 • หน่วยงาน    องค์การส่วนตำบลแม่นาจรอ.แม่แจ่ม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/09/2554
 • หมดเขต    19/09/2554
 • อ่าน   408
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294