ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคาร
 •     ศาลจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคาร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ส่วนคลัง ศาลจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2554 หรือสอบถามได้ทีที่ 0-5311-2509
 • หน่วยงาน    ศาลจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/09/2554
 • หมดเขต    15/09/2554
 • อ่าน   399
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294