ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์
 •     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงินและการคลังพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กันยายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-4110
 • หน่วยงาน    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/09/2554
 • หมดเขต    13/09/2554
 • อ่าน   374
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294