ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาก่อสร้างปรับปรุงอาคารศดล.
 •     เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สอบราคาก่อสร้างปรับปรุงอาคารศดล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารไดที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กันยายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5396-5421 ต่อ 15
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/09/2554
 • หมดเขต    23/09/2554
 • อ่าน   378
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294