ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศ
 •     มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอน ประจำอาคารเรียน 27 จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 9 อาคารราชภัฎเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2550
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/07/2550
 • หมดเขต    13/07/2550
 • อ่าน   738
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294