ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่
 •     องค์การบริการส่วนตำบลสบเตี๊ย อ.จอมทอง เชียงใหม่ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริการส่วนตำบลสบเตี๊ย อ.จอมทอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5382-6704 ต่อ 11
 • หน่วยงาน    องค์การบริการส่วนตำบลสบเตี๊ย อ.จอมทอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/09/2554
 • หมดเขต    07/10/2554
 • อ่าน   453
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294