ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์บันทึกการจัดการเรียนรู้และแป่งปันความรู้ระดับโรงเรียนเครือข่าย
 •     โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อ.แม่ริม เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์บันทึกการจัดการเรียนรู้และแป่งปันความรู้ระดับโรงเรียนเครือข่าย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ห้องบริหารงานทั่วไป โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5386-0292
 • หน่วยงาน    โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/09/2554
 • หมดเขต    03/10/2554
 • อ่าน   356
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294