ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างปรับปรุงและำัพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ รายการ
 •     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ้างปรับปรุงและำัพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ รายการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ งานการเงินการคลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 053- 942038
 • หน่วยงาน    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/10/2554
 • หมดเขต    12/10/2554
 • อ่าน   386
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294