ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมารถรับ ส่งนักเรียน
 •     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมารถรับ ส่งนักเรียน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบค.แม่ก๊า ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2554 หรือสอบถามๆด้ที่ 0-5383-7432 ต่อ13
 • หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/10/2554
 • หมดเขต    19/10/2554
 • อ่าน   368
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294