ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบาย คสล. พร้อมบ่อพัก
 •     เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบาย คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 1 โครงการ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้ง แต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2554
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/10/2554
 • หมดเขต    21/10/2554
 • อ่าน   301
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294