ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย
 •     เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหาร ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2554 โทรศัพท์ 053-877060-2 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/10/2554
 • หมดเขต    21/10/2554
 • อ่าน   352
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294