ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 •     จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการวางแผนของจังหวัด งบประมาณโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 6 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (อาคารใหม่) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2554
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/10/2554
 • หมดเขต    21/10/2554
 • อ่าน   391
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294