ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า ขนาดกว้าง 4.80 เมตร ยาว 5.20 เมตร สูง 3.05 เมตร ตามแบบแปลนของส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2554
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/10/2554
 • หมดเขต    20/10/2554
 • อ่าน   403
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294