ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย
 •     คณะกรรมการบริหารศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 3 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2554
 • หน่วยงาน    คณะกรรมการบริหารศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/10/2554
 • หมดเขต    21/10/2554
 • อ่าน   398
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294