ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคางานจ้างเหมาติดตั้งและวางท่อประปา
 •     การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) สอบราคางานจ้างเหมาติดตั้งและวางท่อประปาให้กับ สถานีตำรวจภูธรช้างเผือก อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ถนนหนองฮ่อ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2554
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
 • วันที่ประกาศ   21/10/2554
 • หมดเขต    17/10/2554
 • อ่าน   383
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294