ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
 •     โรงพยาบาลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าขนาดกลาง จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหางดง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2554
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/10/2554
 • หมดเขต    24/10/2554
 • อ่าน   382
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294