ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
 •     โรงพยาบาลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ ชนิด 12 lead พร้อมอ่านแปลผล จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2554
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/10/2554
 • หมดเขต    27/10/2554
 • อ่าน   357
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294