ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตแบบ Leased line fiber optic
 •     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตแบบ Leased line fiber optic ด้วยการส่งข้อมูลความเร็วไม่ต่ำกว่า 8 Mbps และมีอัตราการรับส่งข้อมูลกับต่างประเทศไม่น้อยกว่า 10% ระยะเวลา 11 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 เพื่อใช้ในราชการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2554
 • หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/10/2554
 • หมดเขต    20/10/2554
 • อ่าน   403
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294