ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็ก
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลออนกลาง หมู่ที่ 7 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2554
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/10/2554
 • หมดเขต    21/10/2554
 • อ่าน   359
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294