ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซ่อแซมพัสดุที่รับมอบจากสำนักสิ่งแวดล้อม
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซ่อแซมพัสดุที่รับมอบจากสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ได้แก่ รถยนต์บรรทุก ขนาด 6 ล้อ 1 คัน และรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2554
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/10/2554
 • หมดเขต    13/10/2554
 • อ่าน   356
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294