ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาเก็บขนสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลแม่แฝก
 •     เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาเก็บขนสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลแม่แฝก จำนวน 12 หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2554
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/10/2554
 • หมดเขต    25/10/2554
 • อ่าน   388
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294