ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเก็บขนสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
 •     เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเก็บขนสิ่งปฏิกูลมูลฝอยสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 6 วัน ตามแผนการจัดเก็บฯ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2554 ดูรายละเอียดได้ที่ www.maefag.go.th
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/10/2554
 • หมดเขต    24/10/2554
 • อ่าน   382
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294