ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2554
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/10/2554
 • หมดเขต    25/10/2554
 • อ่าน   409
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294