ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
 •     จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลสันกำแพง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสันกำแพง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2554
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/10/2554
 • หมดเขต    18/10/2554
 • อ่าน   408
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294