ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
 •     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ และอาหารว่าง จำนวน 1 มื้อ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2554
 • หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/10/2554
 • หมดเขต    25/10/2554
 • อ่าน   412
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294