ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย
 •     เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลสันป่าเปา ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 ถึง กันยายน 2555 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าเปา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2554
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/10/2554
 • หมดเขต    26/10/2554
 • อ่าน   423
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294