ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาทำความสะอาดอาคาร
 •     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาทำความสะอาดอาคารภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 10 หลัง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ถึง 30 กันยายน 2555 ระยะเวลา 11 เดือน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานการเงินการคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2554
 • หน่วยงาน    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/10/2554
 • หมดเขต    13/10/2554
 • อ่าน   388
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294