ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
 •     กรมทางหลวง โดยสำนักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทาง อบจ.เชียงใหม่ หมายเลข ชม.4307 ตอนศูนย์ฝึกวิชาทหาร - ศูนย์พุทธรรมบ้านช่างเคี่ยน จำนวน 60 รายการ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุและสัญญา หรือทางโทรศัพท์ 053-277608 ต่อ 141 , 142 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2554
 • หน่วยงาน    กรมทางหลวง โดยสำนักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)
 • วันที่ประกาศ   23/10/2554
 • หมดเขต    20/10/2554
 • อ่าน   383
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294