ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็กในศูนย์ฯ
 •     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็กในศูนย์ฯ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ถึง 23 มีนาคม 2555 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2554 และระหว่างเวลา 08.30 - 10.30 น.วันที่ 26 ตุลาคม 2554
 • หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/10/2554
 • หมดเขต    26/10/2554
 • อ่าน   403
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294