ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมารับ - ส่งนักเรียน
 •     เทศบาลตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมารับ - ส่งนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำนวน 1 รายการ ดังนี้ จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว , โรงเรียนหนองหลั้ว และโรงเรียนวัดศรีดอนชัย รวมจำนวนเด็ก 99 ราย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลยางคราม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2554
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/10/2554
 • หมดเขต    26/10/2554
 • อ่าน   374
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294