ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาก่อสร้างห้องน้ำ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาก่อสร้างห้องน้ำบริเวณสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 7.20 เมตร ตามแบบ อบต.บ้านปง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ณ หมู่ที่ 1 บ้านปงใต้ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/10/2554
 • หมดเขต    01/10/2554
 • อ่าน   374
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294