ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน
 •     สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน จำนวน 1 หลัง ณ โครงการขยายผลโครงการหลวงขุนสถาน ตำบลเมืองลี อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาพร้อมแบบรูปได้ที่ ฝ่ายคลัง สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2554
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 • วันที่ประกาศ   23/10/2554
 • หมดเขต    26/10/2554
 • อ่าน   386
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294