ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน
 •     โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 54 - 23 มีนาคม 2555 โดยรับส่งนักเรียนหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2554
 • หน่วยงาน    โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/10/2554
 • หมดเขต    25/10/2554
 • อ่าน   404
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294