ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะภายในตำบลสารภี
 •     เทศบาลตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะภายในตำบลสารภี จำนวน 11 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 ตามโครงการบริการจัดเก็บขยะ ลดมลภาวะ บรรเทาโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2555 ผู้สนใจติตด่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ เทศบาลตำบลสารภี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2554
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/10/2554
 • หมดเขต    26/10/2554
 • อ่าน   331
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294